Czy opodatkowanie robotów jest słuszne?
Technologia Magii

Czy opodatkowanie robotów jest słuszne?

W debatach naukowych niesłychanie często występują argumenty oznaczające pewnego rodzaju troski o przyszłą perspektywę pracy na świecie. O ile aktualnie to może nie stanowić jeszcze problemu, o tyle za kilkadziesiąt lat zalgorytmizowane roboty mogłyby stanowić w znacznym stopniu bardziej wartościowych pracowników niż kadra pracownicza. Jak względem tego zapowiada się przyszło los dla ludzkości?

Już mówi się, iż w nieodległej perspektywie zaniknie nawet kilkaset zawodów. Praca realizowana przez osoby zatrudnione zostanie zastąpiona wydajnością maszyny. Wydaje się, że największe zagrożenie obejmuje bez wątpienia te profesje, jakie nie żądają dużych kwalifikacji. Osoby zarządzające firmami, które opierają się na fizycznej pracy kadry pracowniczej, niespiesznie zaczynają wprowadzać do powszechnego funkcjonowania maszyny. Należy położyć nacisk na to, z jakiego powodu to rozwiązanie jest tak opłacalne dla firm.

Mogłoby się zdawać, że stosowanie maszyn w pracy jest nadzwyczaj kosztowne. Jest to słuszny pogląd, niemniej jednak trzeba położyć nacisk, iż zainwestowanie w to może w szybki sposób zwrócić się, jako że produktywności robota nie możemy porównywać z produktywnością człowieka. Robot nie potrzebuje dni wolnych, także nie przechodzi chorób, pracuje z tym samym poziomem efektywnością przez 24h. To dokładnie z tych powodów praca maszyn mogłaby być niebezpieczna dla osób pracujących na niewysokichmało wymagających stanowiskach w takim znaczeniu, iż ci nie mogliby odnaleźć pracy.

Ostatnio mówiło się głośno o inicjatywie opodatkowania maszyn, ponieważ może pewnym sposobem spowolnić ekspansję maszyn. Ma to swych popleczników a także przeciwników, jednak prezentuje pewną zasadniczą kwestię – maszyny są coraz bardziej wykorzystywane przy różnego rodzaju pracy i przez menedżerów pracujących np. w przemyśle.

Warto zaznaczyć, iż kadra pracownicza nie zostanie podmieniona przez automaty w stu procentach. Zawsze będzie poszukiwana wysoko wykształcona osoba do ich obsługiwania oraz monitorowania, a więc tak nie jest, że pozanikają profesje w ogóle. Mówi się również, iż za jakiś czas ludzkości wystarczy czterogodzinny dzień roboczy, dlatego że zdecydowana większość czynności będzie wykonywana przez zaawansowane technicznie roboty.

Post Comment