Obowiązek regularnych przeglądów budynków – co trzeba o nich wiedzieć?
Magiczne budowle

Obowiązek regularnych przeglądów budynków – co trzeba o nich wiedzieć?

Prawo budowlane nakłada na wszystkich właścicieli budynków obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli budowlanych. Rzecz jasna, przeglądy budynków są wymagane ze względu na przepisy, jednak ich przeprowadzanie nakazuje również zdrowy rozsądek. Jest to jedyny sposób na uniknięcie katastrofy wynikającej z nieprawidłowości któregoś z elementów budynku.

Coroczne kontrole budynków

Przeglądy budowlane Warszawa, czy też w którymkolwiek innym mieście trzeba przeprowadzać w określonych odstępach czasowych,które w każdym mieście są takie same. Niektóre elementy budynku powinny być sprawdzane przynajmniej raz w roku. Chodzi tu przede wszystkim o wszystkie elementy, które są wystawione na ciągłe działanie czynników atmosferycznych i tym samym są bardziej narażone na zniszczenie. Ponadto, również te elementy budynku, które ulegają wyjątkowo dużemu zużycia z powodu zwyczajnego użytkowania budynku powinny być sprawdzane przynajmniej raz na rok.

Przepisy nakazują także przeglądy budynków Warszawa przynajmniej raz w roku w przypadku instalacji, które odpowiedzialne są za przyjazność budynku względem środowiska. Podobnie jest w przypadku instalacji gazowych, których zaniedbanie grozi wybuchem, dlatego ich kontrola jest bardzo ważna.

Kontrola co kilka lat

Przeglądy budynków pod kątem działania instalacji elektrycznej przeprowadza się jedynie co 5 lat. W ramach tych przeglądów sprawdza się również ochronę przed wyładowaniami elektrycznymi, przede wszystkim chodzi tu o piorunochrony. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby kontrole tego typu przeprowadzać częściej, jednak wymogi prawne nakazują ich przeprowadzanie właśnie co 5 lat.

Ponadto, co 4 lata należy poddać ocenie fachowca stan kotłów wykorzystujących nieodnawialne źródła energii. Oczywiście, najczęściej chodzi o kocioł gazowy. Warto zauważyć, że w przypadku starszych kotłów nakazuje się ich kontrolę co 2 lata. Co więcej, jeśli w budynku wykorzystuje się duże ilości energii również konieczne może być częstsze sprawdzanie sprawności kotła.

Post Comment