Działalność gospodarcza – garść informacji
Magiczny biznes

Działalność gospodarcza – garść informacji

Działalność gospodarcza jest to inaczej określając, zarobkowa działalność wytwórcza lub też działalność budowlana, handlowa lub usługowa. Jest to także działalność zawodowa, która wykonywana jest w sposób harmonijny, zorganizowany i ciągły.

Jeśli działalność jest regularna i zorganizowana oraz przede wszystkim prowadzona we własnym imieniu bez względu na rezultat i z zamiarem osiągnięcia zysku, to wówczas mówi się o prowadzonej działalności gospodarczej. Do podstawowych cech działalności gospodarczej należy głównie cel zarobkowy, czyli jest ona nastawiona na zysk, na zarabianie i pomnażanie pieniędzy.

Otwieranie działalności gospodarczej

Do prowadzenia działalności często wynajmowane są osobne pomieszczenia. W przypadku handlu, trzyma się tam towar. Bardzo ważne w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia własnego biznesu.

Konta firmowe ranking – sprawdź, które z kont firmowych będzie dla Ciebie najlepsze

Rejestracja w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest darmowa i można ją wykonać za pośrednictwem internetu. Na pewno jest to bardzo dogodna forma, która wiąże się z oszczędnością czasu, a sama rejestracja nie jest skomplikowana. Ta forma działalności gospodarczej, czyli jednoosobowa, nie wymaga tworzenia kapitału początkowego. Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z przestrzeganiem pewnych norm, zasad i przepisów. Do celów podatkowych i administracyjnych, bardzo często firmy zatrudniają księgowe, które zajmują się tymi kwestiami. Warto również wiedzieć, iż państwo może pomóc młodemu przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności. Wówczas, osoby otwierające działalność mogą dostać stosowne dofinansowanie. Warto również poznać inne aspekty działalności gospodarczej, mianowicie fakt, kiedy nie trzeba jej rejestrować. Otóż, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania własnej działalności gospodarczej wtedy, kiedy jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu pięćdziesiąt procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Nie ma obowiązku, jeśli dana osoba nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej albo prowadziła ją, tylko przed trzydziestym kwietnia 2017 roku a firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców. Z działalności gospodarczej nierejestrowanej są pewne przywileje. Nie trzeba zgłaszać się do ewidencji przedsiębiorców czyli do CEIDG ani do urzędu skarbowego ani GUS. Nie trzeba płacić składek ZUS. Nie trzeba także płacić zaliczek na podatek. Kolejnym plusem jest fakt, że nie trzeba prowadzić rozbudowanej księgowości a tylko ewidencje sprzedaży, która jest uproszczona. Typy działalności gospodarczej, które wyłączone są z obowiązku rejestracji to działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki. Produkowanie wina przez rolników a także rolniczy handel detaliczny.

Post Comment